LIÊN HỆ ĐẶT MUA

Liên hệ đặt mua
Sunshine City HANOI

Khu biệt thự

 • Tổng quan
 • Tiện ích
 • Căn hộ
 • Thư viện ảnh

CHỌN VÀO TỪNG LÔ ĐỂ XEM CHI TIẾT

MẶT BẰNG CHI TIẾT MB5-LÔ B

Mặt bằng căn hộ B4*

 • Diện tích lô đất: 346m2
 • Diện tích xây dựng: 143m2
 • Tổng diện tích sàn: 526m2

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy:

Mặt bằng căn hộ B4

 • Diện tích lô đất: 346m2
 • Diện tích xây dựng: 182m2
 • Tổng diện tích sàn: 649m2
 • Mật độ xây dựng: 52%

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy:

Mặt bằng căn hộ B3*

 • Diện tích lô đất: 206m2
 • Diện tích xây dựng: 143m2
 • Tổng diện tích sàn: 545m2
 • Mật độ xây dựng: 69%

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy:

Mặt bằng căn hộ B3

 • Diện tích lô đất: 206m2
 • Diện tích xây dựng: 143m2
 • Tổng diện tích sàn: 487m2
 • Mật độ xây dựng: 69%

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy:

Mặt bằng căn hộ B2

 • Diện tích lô đất: 180m2
 • Diện tích xây dựng: 117m2
 • Tổng diện tích sàn: 461m2
 • Mật độ xây dựng: 65%

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy:
http://city.sunshinegroup.vn/wp-content/uploads/2017/07/mau-B2-MB-ham.jpg

Mặt bằng căn hộ B1

 • Diện tích lô đất: 394m2
 • Diện tích xây dựng: 178m2
 • Tổng diện tích sàn: 641m2
 • Mật độ xây dựng: 44%

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy: