LIÊN HỆ ĐẶT MUA

Liên hệ đặt mua
Sunshine City HANOI

Khu biệt thự

 • Tổng quan
 • Tiện ích
 • Căn hộ
 • Thư viện ảnh

CHỌN VÀO TỪNG LÔ ĐỂ XEM CHI TIẾT

MẶT BẰNG CHI TIẾT MB6-LÔ B

Mặt bằng căn hộ B7

 • Diện tích lô đất: 150m2
 • Diện tích xây dựng: 105m2
 • Tổng diện tích sàn: 403m2
 • Mật độ xây dựng: 70%

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy:

Mặt bằng căn hộ B6*

 • Diện tích lô đất: 227,5m2
 • Diện tích xây dựng: 115m2
 • Tổng diện tích sàn: 467m2
 • Mật độ xây dựng: 50%

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy:

Mặt bằng căn hộ B6

 • Diện tích lô đất: 146,5m2
 • Diện tích xây dựng: 71m2
 • Tổng diện tích sàn: 393,5m2
 • Mật độ xây dựng: 48%

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy:

Mặt bằng căn hộ B5*

 • Diện tích lô đất: 213,7m2
 • Diện tích xây dựng: 148m2
 • Tổng diện tích sàn: 537,3m2
 • Mật độ xây dựng: 69%

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy:

Mặt bằng căn hộ B5

 • Diện tích lô đất: 213,7m2
 • Diện tích xây dựng: 148m2
 • Tổng diện tích sàn: 522m2
 • Mật độ xây dựng: 69%

Tầng hầm

03
 • Tổng diện tích sử dụng:
 • Diện tích tim tường:
 • Diện tích thông thủy:
http://city.sunshinegroup.vn/wp-content/uploads/2017/07/mau-B5-MB-ham.jpg